Korporacje i instytucje publiczne

  • Gotowy do wdrożenia system szkoleń w obszarze kluczowych kompetencji cyfrowych (Digital upskilling)
  • Wysoka efektywność szkoleń i zadowolenie pracowników (w prównaniu ze szkoleniami w modelu wykładowym/e-learning)
  • Możliwość indywidualnego dostosowania treści edukacyjnych, czasu i harmonogramu szkolenia do potrzeb grupy pracowników
  • Wysoka jakość materiału edukacyjnego, gwarantowana dzięki współtworzeniu treści gry z ekspertami tematycznymi i praktykami biznesowymi