Platforma symulacyjnych gier video rozwijających kluczowe kompetencje cyfrowe

DIGI LEADER oferuje aplikację umożliwiającą realizację programu szkoleniowego w zakresie technologii i kompetencji cyfrowych.
Dostępne treści edukacyjne współtworzone są we współpracy z praktykami rynkowymi.

Konto GRACZ skierowane jest do osób indywidulanych, które chcą poznać i zrozumieć technologie cyfrowe, wejść do branży IT, efektywnie wdrażać technologie.

OBEJRZYJ WIDEO POZNAJ FUNKCJONALNOŚCI

Konto ORGANIZACJA skierowane jest do firm i instytucji szkoleniowych, które chcą  wdrażać nowoczesne metody kształcenia  i digital upskillingu w obszarze kompetencji przyszłości. 

OBEJRZYJ WIDEO POZNAJ FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij WYPRÓBUJ, aby założyć darmowe konto i uzyskać dostęp do wersji testowej platformy. Dzięki temu sprawdzisz funkcjonalności aplikacji i przejdziesz do gry testowej. Po założeniu konta istnieje możliwość dokonania zakupu.

ELEMENTY PLATFORMY DIGI LEADER

Proces edukacyjno-szkoleniowy z wykorzystaniem DIGI LEADER obejmuje kompleksowy system narzędzi, dzięki któremu gwarantowany jest zarówno wysoki poziom merytoryczny gry,
jak i efektywność procesu szkoleniowego

Symulacyjna gra video o charakterze edukacyjnym

Aplikacja umożliwiająca wybór celów edukacyjnych gry oraz ewaluację efektów kształcenia

Baza autorskich materiałów edukacyjno-szkoleniowych

JAK DZIAŁA DIGI LEADER?

Digi Leader odpowiada na potrzeby dwóch grup użytkowników. Pierwsza, to osoby indywidualne, które chcą lepiej poznać i zrozumieć technologie cyfrowe. Druga, to instytucje i szkoleniowcy, którzy chcą skutecznie pomagać w rozwoju kompetencji cyfrowych
wśród swoich studentów, kursantów, pracowników.  

Digi Leader pozwala na utworzenie jednego z dwóch rodzajów kont: GRACZ lub ORGANIZACJA (np. instytucja edukacyjna, szkoleniowe, rekrutacyjna). Konto ORGANIZACJA pozwala na skorzystanie z funkcji wspierających procesy edukacyjne oraz daje dostęp do bazy materiałów edukacyjnych. Konto ORGANIZACJA dysponuje określoną liczbą kont GRACZ, które przekazać może odpowiednim osobom.
Konto GRACZ pozwala na dostęp do wszystkich gier na platformie, a następnie do śledzenia swoich wyników i analizy materiałów edukacyjnych.  

Krok 1

Kliknij Kliknij WYPRÓBUJ i załóż konto. W trakcie procesu rejestracji określ swoją rolę (GRACZ lub ORGANIZACJA). UWAGA! Na jedno konto e mail założony być może tylko jeden rodzaj konta.

Krok 1

Krok 2


Zapoznaj się z dostępnymi funkcjami aplikacji, klikając w kolejne zakładki. Kliknij w zakładkę POMOC, jeśli chcesz zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika.
Krok 2

Krok 3


Jeśli korzystasz z konta GRACZA przejdź do katalogu gier, a następnie szczegółów gry testowej. Zapoznaj się z celami edukacyjnymi. Kliknij ZAGRAJ, by przejść do gry.
Krok 3

Krok4


Zapoznaj się z SAMOUCZKIEM w grze i ukończ przynajmniej jedno zadanie. Przejdź do aplikacji. Zapoznaj się z wynikami (MOJE GRY) i przeanalizuj odblokowane materiały edukacyjne, by utrwalić zdobytą wiedzę.
Krok4

KORZYŚCI

Instytucje edukacyjne

Korporacje i instytucje publiczne

Firmy szkoleniowe

OFERTA

OSOBY INDYWIDUALNE (dostęp w ramach konta GRACZ)

1 miesiąc

49 zł
 • Dostęp do wszystkich gier i konfiguratora
 • Dostęp do raportów, baz wiedzy, kursów
 • Dostęp do wyników i historii gier
 • Możliwość wygenerowania profilu cyfrowego

3 miesiące

99 zł
 • Dostęp do wszystkich gier i konfiguratora
 • Dostęp do raportów, baz wiedzy, kursów
 • Dostęp do wyników i historii gier
 • Możliwość wygenerowania profilu cyfrowego

12 miesięcy

129 zł
 • Dostęp do wszystkich gier i konfiguratora
 • Dostęp do raportów, baz wiedzy, kursów
 • Dostęp do wyników i historii gier
 • Możliwość wygenerowania profilu cyfrowego

ORGANIZACJE, INSTYTUCJE EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE 

(dostęp w ramach konta ORGANIZACJA, umożliwiający zarządzanie programem edukacyjnym i kontami graczy )

10 KONT

249zł 3 m-ce / 499zł 12 m-cy
 • Dostęp do wszystkich funkcjonalności konta organizacja
 • Dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych

 • 10 kont graczy do przekazania np. studentom, osobom szkolonym, pracownikom

50 KONT

1249zł 3 m-ce / 2499zł 12 m-cy
 • Dostęp do wszystkich funkcjonalności konta organizacja
 • Dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych

 • 50 kont graczy do przekazania np. studentom, osobom szkolonym, pracownikom

100 KONT

2499zł 3 m-ce / 4999zł 12 m-cy
 • Dostęp do wszystkich funkcjonalności konta organizacja
 • Dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych

 • 100 kont graczy do przekazania np. studentom, osobom szkolonym, pracownikom

KONSULTACJE

Cena ustalana indywidualnie
 • Tworzenie gier edukacyjnych
 • Wykorzystanie symulacyjnych gier video w rozwoju kompetencji cyfrowych
 • Wdrożenie gier edukacyjnych w programach szkoleniowych i kursach z obszaru digital upskillingu, reskilingu, rozwoju kompetencji cyfrowych

Zastosowanie symulacyjnej gry wideo DIGI LEADER w rozwoju kompetencji cyfrowych 

Cyfryzacja ma obecnie znaczący wpływ na środowiska biznesowe, a transformacja cyfrowa nabiera coraz większego znaczenia w wielu obszarach, w tym w edukacji.  W związku z tym, uwzględnienie zagadnień cyfryzacji w bieżącym programie nauczania biznesu i ekonomii jest tematem niezwykle ważnym. Studenci i pracownicy powinni być przygotowywani do pracy w środowisku cyfrowym, wykorzystującym wiele różnych, zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poznanie tych narzędzi stanowić powinno niezbędną część procesu edukacji i procesu tzw. ciągłego uczenia (continuous learning). Poznawanie technologii cyfrowych stanowi też podstawę tzw. digital upskilling, czyli podnoszenia kompetencji cyfrowych. 

Pobierz white paper, by dowiedzieć się, jak ewaluowały kompetencje cyfrowe i jak DIGI LEADER może zostać zastosowany w ramach programu szkolniowego w zakresie rozwoju wiedzy o technologiach i kompetencji cyfrowych. 

DLACZEGO DIGI LEADER TO SKUTECZNE NARZĘDZIE EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE?

Projekt platformy edukacyjnej Digi Leader oparty jest na autorskim, eksperymentalno-adaptacyjnym modelu rozwoju kompetencji cyfrowych. Zakłada on maksymalizację efektów szkoleniowych, dzięki zwiększeniu zaangażowania osób szkolących się, zróżnicowanym formom przekazywania wiedzy oraz indywidualizacji procesu edukacyjnego.

Główne elementy modelu eksperymentalno-adaptacyjnego platformy Digi Leader:

 • integracja gry video i aplikacji edukacyjnej, konfigurującej grę, a także dopasowującej treści i komunikaty, skierowane do osoby szkolącej się
 • rozbudowany system informacji zwrotnych oraz inteligentnych podpowiedzi
 • edukacyjna gra video umożliwiająca zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności w sposób eksperymentalny
 • system generowania, po zakończeniu rozgrywki, indywidualnie dopasowanych materiałów edukacyjnych i odpowiednio skonfigurowanego linku do kolejnej gry, co ma na celu utrwalenie lub uzupełnienie kompetencji

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH NAUCZYSZ SIĘ DZIĘKI DIGI LEADER

Digi Leader to innowacyjne narzędzie edukacji w obszarze kluczowych kompetencji cyfrowych, tj. wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Gra umożliwia osiągnięcie 110 celów edukacyjnych, w tym 50 umiejętności i 10 kompetencji miękkich kluczowych
w gospodarce cyfrowej.

Dlaczego Digi Leader odpowiada na wyzwania edukacji przyszłości?

Jak Digi Leader wypełnia klasyfikację kompetencji cyfrowych DIGCOMP?

Wykaz kompetencji cyfrowych rozwijanych przez Digi Leader

BAZA WIEDZY

Kluczowe kompetencje cyfrowe

Edukacyjne gry wideo

E-learning

O NAS

Digi Leader to ekosystem naukowców, ekspertów technologicznych i praktyków rynkowych, zafascynowanych wpływem nowych technologii na gospodarkę, biznes, rynek pracy i edukację. Naszą misją jest pomóc każdemu zrozumieć i wykorzystać nowe technologie do rozwoju osobistego i zawodowego.

1.1.2 POPW

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok,

tel. 692 146 005

e-mail:  contact@digileader.cloud

Skip to content