Jak Digi Leader wypełnia klasyfikację kompetencji cyfrowych DIGCOMP?

Poniższa tabela pokazuje w jakim stopniu poszczególne moduły tematyczne gry pokrywają się z weryfikacją ramowych kompetencji cyfrowych DIGCOMP:

Skip to content