1.1.2 POPW

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

TYTUŁ PROJEKTU: „Digi Leader – aplikacja umożliwiająca rozwój i ocenę kompetencji cyfrowych, dzięki
wykorzystaniu personalizowanej gry video”

 • WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 786,723,36 PLN
 • DOFINANSOWANIE POPW: 768,714,84 PLN
 • OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2022-30.11.2023

CEL PROJEKTU
Rozwój działalności biznesowej spółki Digi Leader, umożliwiający jej wejście na rynek z innowacyjnym
produktem – aplikacją Digi Leader, a następnie systematyczne skalowanie sprzedaży.
Aplikacja DIGI LEADER umożliwi zgodne z indywidualnymi celami klienta przeprowadzenie procesu
edukacyjnego/rekrutacyjnego w obszarze kompetencji cyfrowych, ocenę i profilowanie kompetencji
cyfrowych.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 • Opracowanie scenariuszy zadań w grze oraz merytorycznych i metodycznych materiałów
  wspierających (Game Design)
 • Przygotowanie szczegółowej dokumentacji techniczno-funkcjonalnej (specyfikacja) aplikacji
  wspierającej oraz modułu oceny zachowań gracza
 • Wytworzenie aplikacji o określonych funkcjonalnościach, integrującej system oceny
  kompetencji cyfrowych na podstawie zachowań gracza oraz grą video o charakterze
  przeglądarkowym
 • Wytworzenie gry na podstawie szczegółowych wytycznych w zakresie scenariusza, mechanik,
  ekonomii
 • Przeprowadzenie działań marketingowo-promocyjnych


REZULTAT FINALNY PROJEKTU:

Aplikacja Digi Leader

Skip to content