Baza autorskich materiałów edukacyjno-szkoleniowych

Scenariusz, mechaniki i ekonomia gry Digi Leader opracowane zostały na bazie autorskiego programu szkoleniowego, współtworzonego z ekspertami. Pełne wersje treści edukacyjnych wykorzystanych do opracowania programu dostępne są użytkownikom w formie m.in. case-studies i filmów edukacyjnych.

Program szkoleniowy nie ma na celu rozwijania umiejętności technicznych w zakresie tworzenia technologii, ale rozwój umiejętności wykorzystania dostępnych technologii i rozwiązań do osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych i społecznych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa cyfrowego.

Skip to content