Aplikacja umożliwiająca wybór celów edukacyjnych gry oraz ewaluację efektów kształcenia

Po zalogowaniu na indywidualne konto w aplikacji Digi Leader możliwa jest personalizacja przebiegu gry video w zależności od indywidualnych celów edukacyjnych bądź szkoleniowych. Aplikacja na podstawie autorskich algorytmów analizuje zachowania graczy i na tej podstawie dokonuje oceny kompetencji, w tym określa poziom realizacji celów gry w zakresie wiedzy, umiejętności technicznych i miękkich oraz generuje profil cyfrowy.

Główne funkcjonalności aplikacji:

  • Konfiguracja celów i czasu gry (z dostępnych 110 obszarów wiedzy i umiejętności)
  • Generowanie indywidualnie skonfigurowanego linku do gry, możwliść jego opisu i wysłania do dowolnej grupy odbiorców, dostęp do wygenerowanej bazy linków
  • Dostęp do bazy raportów i profili graczy koordynowanych przez prowadzącego szkolenie
  • Dostęp do własnej historii gry, raportów, profili cyfrowych, materiałów edukacyjnych i rekomendacji kolejnej rozgrywki
Skip to content